10 % ammattiin opiskelevista keskeyttää opinnot

Home  >>  Blogi  >>  10 % ammattiin opiskelevista keskeyttää opinnot

10 % ammattiin opiskelevista keskeyttää opinnot

On 8 heinäkuun, 2016, Posted by , In Blogi, With Kommentit pois päältä artikkelissa 10 % ammattiin opiskelevista keskeyttää opinnot

Luen tällä hetkellä kirjaa nimeltä ”Otetta opintoihin”. Se kertoo ammatillisessa koulutuksessa olevien motivaatio-ongelmista.

Vuosittain noin 45 % perusopetuksen päättäneistä nuorista siirtyy välittömästi ammatilliseen koulutukseen. Noin 2 % (1300 nuorta) ei hakeudu toisen asteen koulutukseen. Noin 5500 nuorta ei jatka välittömästi koulutusta.

Tiesitkö, että 10 % nuorista jää ammatilliseen koulutukseen päässeistä keskeyttää opinnot? Keskeyttäminen on yleisintä ensimmäisenä vuonna. Tämä tekee 12000 nuorta vuosittain.

Opintojen keskeyttäminen on sitä todennäköisempää mitä kauempana ala jolle päästiin on ensimmäisestä hakutoiveesta (koulutukseen haettaessa hakutoiveita laitetaan 3, Ylimmäksi eniten toivottu koulutus). Tavoiteajassa ammattiopinnoista valmistuu 60 %. Lukiolaisista taas 80 %.

Keskeyttämisen taustalla yleisimpiä syitä ovat: peruskoulun aikana kehittyneet ongelmat, kielteinen suhde kouluun, motivaatio-ongelmat, uupuminen, väärä ala ja oppimisvaikeudet.

Ammatinvalinta on pitkä prosessi. Monellekaan 16-vuotiaalle ei vielä ole selvää ”mitä haluaa tehdä isona”. Lukio antaa kolme lisävuotta miettiä tätä asiaa. Ammatillisessa koulutuksessa realismi taas tulee nopeasti vastaan, koska työtehtäviä aletaan harjoittelemaan alusta alkaen. Mielenkiintoiselta kuulostava ala ei välttämättä olekaan sitä käytännössä.

Paljon ajattelemisen aihetta! Peruskoulun uusiin koulutuksiin pääseminen ei nuorille ole itsestään selvää, koska hakukriteereissä painotetaan peruskoulun päättäneitä.

Minulle herääviä kysymyksiä ovat mm. pitäisikö ammattillinen opiskelu aloittaa jo peruskoulussa niin, että opintoihin ei tulisi lainkaan katkoa? Miten paljon peruskoulussa nuoret todellisuudessa pääsevät tutustumaan eri aloihin käytännössä? Pitäisikö peruskoulun ammattilllisia opintoja lisätä?