Ongelmasi ovat ratkaistavissa ensimmäisellä käynnillä!

Mielestäni liian usein ajatellaan, että mielen ongelmat ovat vaikeita ja lähes mahdottomia saada pois. Niitä tulee vatvoa pitkään ja hartaasti ennenkuin löytyy ratkaisu. Toki on tärkeää tarkastella monia ongelmia eri näkökulmista. Voi kuitenkin olla myös niin, että ainakin osa asiakkaan ongelmista näkyy jo ensimmäisellä kerralla selvästi. Tällaisia ilmiongelmia ovat mm. liiaallinen asioiden vatvominen, menneisyyden murehtiminen tai jokun muu selkeästi vuorovaikutuksessa välittyvä asia.

Minusta asiakkailla ja ihmisillä yleensäkin ottaen on oikeus tietää, mistä heidän ongelmissaan voi olla kysymys. Ketään meistä ei auta se, että asiantuntija kerää tietoa asiakkaasta, muttei uskalla puhua asiasta asiakkaalle. Tietoa kerätään asiakasta, ei asiantuntijaa varten.

Itse pyrin siihen, että asiakas saa jo ensimmäisellä kerralla yhteenvedon siitä, millaisia teemoja hän on tapaamiskerralla tuonut esiin ja mihin kaikkiin asioihin hänen kertomansa asiat vaikuttavat liittyvän. Yleensä tälläinen kongreettinen ja visuaalinen kartta paperilla selventää sitä, mitä asiakas on itse pohtinut ja mistä hän ei oikein ole saanut otetta. Tätä karttaa tarkennetaan sitten muilla käyntikerroilla.

Uskon siihen, että jokainen meistä voi ratkaista omia ongelmiaan nopeastikin jos saamme palautetta ja suuntaa pohdinnoilleen. Meillä jokaisella on kyky kasvaa ja kehittyä. Parhaiten kehitys etenee silloin, kun meitä rohkaistaan ja kuunnellaan valitsemallamme tiellä.

Psyykkistä valmennusta, työterveyspsykologiaa ja työnohjausta saat soittamalla tai laittamalla sähköpostia. Käy siis katsomassa nettisivuni ja jos sinulle on jäänyt kysyttävää ole yhteydessä! https://mielenkaari.com/

Tässä vielä linkki psykologiliiton sivuille artikkeliin, joka kertoo mihin kaikkeen me psykologit pystymymme! psykologintyö

Problem Solving Definition and Methodology | Lucidchart Blog
(Ongelmat)