Koulutus oli hyvä, koska se ei ollut luentotyyppinen, vaan pääsi ajattelemaan myös itse. Ryhmätehtävät olivat hyviä, sai laitettua konkreettisia asioita paperille. Saatiin eri tehtävien kautta pohtia oman työyhteisön kehittämistä. Kouluttaja oli napakka, osaa ohjata koulutusta, eikä lähde rönsyilemään toiseen suuntaan.

Joenhalt Oy toimitusjohtaja Maritta Karvinen ja tiimi

Vaikeiden työtilanteiden ja tapausten läpikäyminen esineiden avulla auttoi tarkastelemaan tilanteita ikään kuin ulkopuolelta, jolloin työskentelytapa toi uusia näkökulmia ja ratkaisuja tuttuihin tilanteisiin. Ohjaajana osasit myös kityttää rivien välistä olennaisen, ja esittää tarvittavia kysymyksiä, jotka haastoivat ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta.

Erityisluokan työryhmä

Sari oli valmennettavana aktiivinen ja halukas oppimaan uutta. Valmentajalle on aina palkitsevaa kun valmennettava sitoutuu tiiviisti valmennukseen,  reflektoi ajatuksiaan opittavasta taidosta ja uskaltaa  harjoittella uutta. 

Petri Pyymäki, myyntivalmentaja

Sari Laukkasen asiantuntemuksella saimme paljon uusia näkökulmia, miten käsitellä erilaisia työyhteisön tilanteita ja tunnereaktioita. Etenkin haasteellisten asioiden ääneen sanoittaminen on monesti hankalaa ja näiden käsittelyyn saimme Sarilta uusia työkaluja.

Siun sote, ostaneen yksikön esihenkilö

– Visualisointi on vahva tapa lisätä ymmärrystä ryhmässä –