Työpaikkakiusaaminen on toistuvaa, pitkään jatkuvaa ja systemaattista kielteistä kohtelua, loukkaamista, alistamista ja mitätöintiä. Kiusaaminen etenee prosessina, jonka seurauksena kohteeksi joutunut ajautuu puolustuskyvyttömään tilaan. Arjen ohimenevä huono kohtelu muuttuu kiusaamiseksi, kun asiaton ja loukkaava käyttäytyminen on toistuvaa, systemaattista ja jatkuvaa. (Työterveyslaitos www.sivut 2017)

Työpaikkakiusaaminen vaikuttaa näin ilmaistuna selkeältä asialta johon voidaan puuttua. Käytännössä asia on kuitenkin välillä toisin. Myös esimiehet voivat kokea, että alainen tai joukko alaisia kiusaa heitä.

Kiusaaminen aiheuttaa herkästi kiusatun mieleen epäilyn, olenko jotenkin omalla käytökselläni aiheuttanut toisen tai jonkin joukon toiminnan. Sillä onko henkilöä kiusattu ennen ei ole merkitystä. Kiusaaminen saattaa alkaa mistä tahansa asiasta tai tilanteesta. Kiusaaminen on väkivaltaa joka aiheuttaa uhrin mielessä samanlaisen epäilyn kuin pahoinpitely pahoinpidellyn mielessä. Oma itsetunto heikkenee kun omat rajat ovat tulleet rikotuiksi. Vahvakin ihminen voi joutua kiusaamisen kohteeksi ja ahdistua kiusaamisesta.

Työpaikalla voi olla vaikea selvittää kuka kiusaa ja ketä. Kumpikin osapuoli voi sanoa toisen osapuolen kiusaavan häntä. Esimiestason voi olla vaikea puuttua tilanteeseen, jossa molemmat osapuolet sanovat näin. Samoin esimiestaso joutuu vaikeaan välikäteen kun heitä vaaditaan asettumaan jonkun puolelle. Usein tällaisissa tilanteissa ei ole yhtä oikeaa vastausta.

Työpaikan on tärkeää luoda ilmapiiri jossa kiusaamista tai epäasiallista kohtelua ei sallita. Kaikilla on samanlainen oikeus mielipiteisiin. On myös tärkeää luoda ilmapiiriä jossa tärkeintä on työasioiden hoito työpaikalla. Työpaikka ei ole työntekijöiden henkilökohtaisten ongelmien hoitopaikka. Oli sitten kyse työntekijästä tai esimiehestä.

Työterveysteen olisi hyvä olla yhteydessä matallalla kynnyksellä. Yleensä kaikki pääsevät helpommalla kun asioihin puututaan ajoissa. Työterveydellä on velvollisuus puuttua asioihin ja tehdä asiasta tarvittavaa selvitystä. On myös kaikkien etu, jos esim. kuormittunut työntekijä saa apua ajoissa tarvittavalla terveydenhuollolla. Työpaikkakiusaaminen johtaa herkästi erilaisiin poissaoloihin ja henkilöstön vaihtuvuuteen mikä rasittaa perustyön tekemistä.

Kiusaaminen muistetaan!

On myös tärkeää muistaa, että usein kiusaaminen on ilmiönä jatkuvaa, vaikka välillä voi olla jaksoja jolloin sitä ei ilmene. Kiusaaminen vaikuttaa koko työyhteisöön usein negatiivisesti ja luo pelon ilmapiiriä työpaikalle. Riippumatta siitä onko työntekijä nimetty kiusaajaksi vai kuisatuksi molemmat saattavat tarvita psykologista apua asian käsittelemiseen ja esimiestaso siihen, miten käsitellä asiaa työpaikalla. Työpaikkakiusaaminen on monimutkainen ilmiö, jossa tarvitaan usein ulkopuolisia henkilöitä selvittämään ja rauhoittamaan tilannetta, jotta kaikkien turvallisuuden tunne pääsee kasvamaan.

Psyykkistä valmennusta, työterveyspsykologiaa ja työnohjausta saat soittamalla tai laittamalla sähköpostia minulle. Käy siis katsomassa nettisivuni. Ole yhteydessä jos sinulle on jäänyt kysyttävää! https://mielenkaari.com

toistuvaa, pitkään jatkuvaa ja systemaattista kielteistä kohtelua, loukkaamista, alistamista ja mitätöintiä.