Hack the Crisis Finland

Osallistuin viikonloppuna kahteen eri ryhmään Hack the crisis Finland tapahtumassa. Osallistujia oli yli 1500 ja erilaisia projekteja/ideoita tuotimme viikonlopun aikana yli 200. Viikonloppu oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. Oli yllättävää miten nopeasti voi vain lähteä työskentelemään aivan vieraitten ihmisten kanssa. Ei siinä paljon esittelyjä tarvittu! Samoin oli yllättävää miten nopeasti työmoraali ottaa vallan. Vaikka en ollut kummankaan ryhmän perusidean keksijä, niin siitä huolimatta olin kyllä vähintääkin 100 % mukana työnteossa. Nukkumisesta ei tahtonut tulla mitään, kun ideat pyörivät mielessä. Suosittelen kaikille tämän tyyppistä työskentelyä. Jos ei muuten, niin oppimiskokemuksena!

Tiimissä ”Let’s build our communities online!” työskentelin Kimmo Rouhiaisen ja Vivian Leungin kanssa. Mietimme miten ihmisten vuorovaikutus muuttuu verkkossa toimiessa ja miten sitä voisi mahdollistaa enemmän. Lopullinen tuotos oli, että nettikommunikaatiossa pitäisi kiinnittää huomiota enemmän psykologisiin asioihin pelkän tekniikan sijaan.

Toisessa tiimissä olin lähinnä sparraajana ja kuuntelijana Oleg Zommersille. Aiheessa ”Prepare for the New Normal” oli ideana luona internetpohjaisen viestinnän kautta alusta jossa eri yrityksien työntekijät voisivat työstää ideoitaan ristiin (sparrata toistensa ideoita).

tietoa: hack_the_crisis

(Hack the Crisis Finland)