Psykodynaaminen konsultointi organisaation moniulotteisessa maailmassa!

Nykyiseen hanketyöhön liittyen olen ollut viime aikoina kiinnostunut organisaatiopsykologiasta. Psykodynaminen asioiden tarkastelu onkin korostunut entisestään. Yksi lukemistani artikkeleista on Karjalaisen artikkeli Konsultin työstä antropologina. Artikkelin luettuani ymmärsin kyllä, että konsultoinnilla yhteisössä ja antropologin työllä on yhtymäkohtia. Asia tuntuu kuitenkin lähes triviaalilta toteamukselta psykologin näkökulmasta. Onhan se tietysti tuore näkökulma kuitenkin!

Enemmän mielenkiintoa herätti artikkelissa organisaation/yhteisön ja psykoanalyysin liitoskohdat. Tässä näkökulmassa ihmisen mielen kompleksisuus, dynaamisuus ja systemaattisuus rinnastetaan organisaation holistiseen, kompleksiseen ja systeemiseen kokonaisuuteen. Muutos yhdessä osassa vaikuttaa aina myös muihin osiin. psykodynaaminen tiedostamaton, myös organisaatissa, on esillä kokoajan. Sille vain ollaan sokeita sisältä käsin. Tai asioita ei haluta nähdä (Karjalainen 2008, 32). Tässä työskentelytavassa lähdetään tutkimaan organisaation piiloon jääviä puolia.

Karjalainen kuvaa psykodynaamisen konsultoinnin piirteitä (Tavistock – traditio). Näitä ovat muullekin konsultoinnille tyypilliset piirteet: konsultti on kiinnostunut rakenteista, harrastaa yhteisössä ja organisaatiossa tasapainoilua, hahmottaa kokonaisuuksia, huomioi yhteisöllistä ja tekee korjaavaa toimintaa. Muulle konsultointityölle ei niin tyypillinen (tai painotettu) näkökulma on mielestäni konsultin rooli ”kurkkia maton alle”. Eli konsultti yrittää ymmärtää mitä piiloon jäävä dynamiikka yhteisössä voisi olla. Konsultti asettaa toiminnassaan oman persoonansa peliin ja kuulostelee mm. omia vastatunteitaan suhteessa havaitsemaansa. Konsultti havainnoi mm. yhteisössä olevaa ahdistusta ja sen ilmenemistä.

Tämä näkökulma on oivaltava omassa itsestäänselvyydessään. Kuka tahansa työtä tehnyt tunnistaa sen, että organisaatioissa on paljon ”puhumattomia” rakenteita ja velloutuvaa ahdistusta. Organisaatio toimii kokonaisuutena yksilön lailla kuten Karjalainenkin toteaa artikkelissaan. Joskin siinä ilmitulevat prosessit ovat usein mustavalkoisempia kuin yksilöillä (esim. Bionin termillä perususkomustilat).

Kaija Karjalainen: Konsultti antropologina. Teoksessa Näkyvään kätkeytynyt. Puheenvuoroja konsultoinnista ja yhteisödynamiikasta. Kaija Karjalainen ja Timo Totro (toim.) Metanoia instituutti, Esa Print 2008.

Lisää organisaatiokulttuureista: Erilaiset ja monimuotoiset organisaatiokulttuurit tarkastelussa!

Wahlbeck: Psykiatrian asiantuntijan näkemykset ja opit

Suomen harmaa organisaatiokulttuuri – Myytti Vai todellisuus?

Psyykkistä valmennusta, työterveyspsykologiaa ja työnohjausta saat soittamalla tai laittamalla sähköpostia. Käy siis katsomassa nettisivuni  ja jos sinulle jää kysymyksiä niin ole yhteydessä! https://mielenkaari.com/

Tässä vielä linkki Jyväskylän Yliopiston artikkeliin psykodynamiikasta jos jäi aihe kiinnostamaan: artikkeli_jyväskylän_yliopisto

Mitä todella tapahtuu – työyhteisöjen systeemis-psykodynaamiset ilmiöt ja  niihin vaikuttaminen (2024) – Metanoia Instituutti
(Psykodynaaminen)