Wahlbeck: Psykiatrian asiantuntijan näkemykset ja opit

Wahlbeckin teesit konsultointiin

Wahlbeck kuvaa luovalla tavalla miten hän on yhdistänyt Gregory Batesonin systeemistä ajattelua omaansa. Wahlbeckin ”teesit” ovat käyttökelpoisia missä tahansa konsultoinnissa:

1. Sosiaalisia ilmiöitä on tarkasteltava toisiinsa kytkeytyneinä vuorovaikutusprosesseina.
2. Sosiaaliset ilmiöt eivät ole joko-tai-asioita vaan sekä-että-asioita, ja aina monimutkaisella tavalla rakentuneita.
3. Sosiaaliset ilmiöt näyttäytyvät erilaisina riippuen siitä, millä tasolla niitä katsoo.
4. Mitä useammasta näkökulmasta sosiaalisia ilmiöitä pohtii, sitä enemmän informaatiota niistä saa.

Wahlberg yhdistää tätä ajatteluaan osuvasti mm. johtajuuteen ja hierarkisuuteen. (Wahlbeck 2006, 134) Hän näkee, että johtajan on aina oltava valmis reagoimaan eri ihmisiin eri tavalla eri tilanteissa. Johtajan on kyettävä asettamaan itsensä sosiaalisessa tilanteessa oikeaan positioon. Hän on välillä johtaja, välillä terapeutti, kuuntelija tai sivustakatsoja. Joskus hän ui myötävirtaan ja välillä vastavirtaan kuin ”kylähullu”. Johtaja, siinä kuin alaisetkin, joutuu kestämään erilaisia valtahierarkia-asetelmia.

Wahlberg esittelee myös selkeästi nelikenttänä erilaisten työnohjauskoulukuntien ajattelua. Hänen mukaansa tuloksina ovat konfrontointi, julkituodussa pysyminen, mukautuminen ja piilorakenteen etsiminen vaihdellen sen mukaan käytetäänkö psykodynaamista, psyko-ja sosiodraamaa, ratkaisukeskeisyyttä vai systeemisyyttä näkökulmana. Hyvä työnohjaaja/konsultti käyttää kaikkia näkökulmia tietenkin yhdistellen.

Lähde: Jan-Christer Wahlbeck (2009) Systeeminen ajattelu ja työelämän vuorovaikutuskuviot. Teoksessa: Yhteisön lumo – systeemisiä kytkeytymisiä. Jukka-Pekka Heikkilä, Harri Hyyppä ja Risto Puutio (toim.) Metanoia, Rannikkolan Laatupaino Oy, Vihanti.

Tietoa organisaatiokulttuureista: Erilaiset ja monimuotoiset organisaatiokulttuurit tarkastelussa!

Psykodynaaminen konsultointi organisaation moniulotteisessa maailmassa!

Psyykkistä valmennusta, työterveyspsykologiaa ja työnohjausta saat soittamalla tai sähköpostia lähettämällä Käy siis katsomassa nettisivuni, jos sinulle jää kysyttävää ole yhteydessä! https://mielenkaari.com/

Tässä vielä linkki Helsingin sanomien artikkeliin wahlbeckistä: wahlbeck

Asiantuntija: Kuva suomalaisten mielenterveydestä on aivan liian synkkä -  Kotimaa | HS.fi
(Wahlbeck)