Wahlbergin teesit

Home  >>  Blogi  >>  Wahlbergin teesit

Wahlbergin teesit

On 20 helmikuun, 2016, Posted by , In Blogi, With Kommentit pois päältä artikkelissa Wahlbergin teesit

Wahlbeckin teesit konsultointiin

Wahlbeck kuvaa luovalla tavalla miten hän on yhdistänyt Gregory Batesonin systeemistä ajattelua omaansa. Wahlbeckin ”teesit” ovat käyttökelpoisia missä tahansa konsultoinnissa:

1. Sosiaalisia ilmiöitä on tarkasteltava toisiinsa kytkeytyneinä vuorovaikutusprosesseina.
2. Sosiaaliset ilmiöt eivät ole joko-tai-asioita vaan sekä-että-asioita, ja aina monimutkaisella tavalla rakentuneita.
3. Sosiaaliset ilmiöt näyttäytyvät erilaisina riippuen siitä, millä tasolla niitä katsoo.
4. Mitä useammasta näkökulmasta sosiaalisia ilmiöitä pohtii, sitä enemmän informaatiota niistä saa.

Wahlberg yhdistää tätä ajatteluaan osuvasti mm. johtajuuteen ja hierarkisuuteen. (s.134) Hän näkee, että johtajan on aina oltava valmis reagoimaan eri ihmisiin eri tavalla eri tilanteissa. Johtajan on kyettävä asettamaan itsensä sosiaalisessa tilanteessa oikeaan positioon. Hän on välillä johtaja, välillä terapeutti, kuuntelija tai sivustakatsoja. Joskus hän ui myötävirtaan ja välillä vastavirtaan kuin ”kylähullu”. Johtaja, siinä kuin alaisetkin, joutuu kestämään erilaisia valtahierarkia-asetelmia.

Wahlberg esittelee myös selkeästi nelikenttänä erilaisten työnohjauskoulukuntien ajattelua. Hänen mukaansa tuloksina ovat konfrontointi, julkituodussa pysyminen, mukautuminen ja piilorakenteen etsiminen vaihdellen sen mukaan käytetäänkö psykodynaamista, psyko-ja sosiodraamaa, ratkaisukeskeisyyttä vai systeemisyyttä näkökulmana. Hyvä työnohjaaja/konsultti käyttää kaikkia näkökulmia tietenkin yhdistellen.

Jan-Christer Wahlbeck (2009) Systeeminen ajattelu ja työelämän vuorovaikutuskuviot. Teoksessa: Yhteisön lumo – systeemisiä kytkeytymisiä. Jukka-Pekka Heikkilä, Harri Hyyppä ja Risto Puutio (toim.) Metanoia, Rannikkolan Laatupaino Oy, Vihanti.