Mielenkaari

Monthly Archives : January 2016

Home  >>  2016  >>  January

Traumat ja vanhemmuus

On January 24, 2016, Posted by , In Blogi, With Comments Off on Traumat ja vanhemmuus

Traumat ja vanhemmuus Traumaterapiakeskus on julkaissut 2012 raportin ”Traumaperäisen dissosiaatiohäiriön vakauttaminen Suomessa” Projektiraportti 2009-2012. Raportissa kuvataan traumatisoituneiden ryhmähoitomallin pilotointia Suomessa. Projektissa oli mukana myös Joensuu. Mielenkiintoisempaa tietoa raportissa oli minulle kuitenkin traumatisoituneiden vanhemmuutta kuvaava artikkeli. Artikkelissa Kaarina Hästbacka tuo hyvin esille millaisia ongelmia dissosiaatiota kokevat joutuvat kohtaamaan vanhempina suhteessa muihin….

Työnohjaajan matka

On January 23, 2016, Posted by , In Blogi, With Comments Off on Työnohjaajan matka

Työnohjaajan matka Helena Kupiainen kirjoittaa artikkelissaan ”Mikä ohjaa työnohjaajaa – Näkökulmia ihmis- ja maailmankuvani muotoutumiseen” otsikon mukaisesti omasta työnohjaajana kehittymisestään. Tässä yksi Kupiaisen ajatuksista. Hän tuo esille mm. työnluonteen muutoksen viime vuosikymmeninä ja sen vaikutuksen työtä tekeviin ja työyhteisöihin. Työ ei enää tarjoa turvaa ja jatkuvuutta. Yksittäisestä työpaikasta on tullut…

Erilaisia organisaatiokulttuureita

On January 11, 2016, Posted by , In Blogi, With Comments Off on Erilaisia organisaatiokulttuureita

Erilaisia organisaatiokulttuureita Terttu Niemelä on artikkelissaan ”Konsultti organisaation syväkulttuurin tulkkina” käsitellyt mielestäni todella mielenkiintoisella tavalla erilaisten organisaatioiden syväkulttuurinpiirteitä. Niemelä ammentaa organisaatiokulttuurin tutkimiseen piirteitä suhteessa olon perusmielikuvista (SPT) jonka taustalla on psykoanalyyttinen objektisuhdeteoria. Teoreettisella tasolla yksilö on suhteessa joku riippuvainen tai itseriittoinen. Organisaatiokulttuurin tiloina ovat: houkuttaja, hallitsija, vetäytyjä ja tukija. Houkuttaja…

Konsultti ja psykodynaamiikka

On January 6, 2016, Posted by , In Blogi, With Comments Off on Konsultti ja psykodynaamiikka

Konsultti ja psykodynaamikka Nykyiseen hanke työhön liittyen olen ollut viime aikoina kiinnostunut organisaatiopsykologiasta. Yksi lukemistani artikkeleista on Karjalaisen artikkeli Konsultin työstä antropologina. Artikkelin luettuani ymmärsin kyllä, että konsultoinnilla yhteisössä ja antropologin työllä on yhtymäkohtia. Asia tuntuu kuitenkin lähes triviaalilta toteamukselta psykologin näkökulmasta. Onhan se tietysti tuore näkökulma kuitenkin! Enemmän mielenkiintoa…